Kilpailupaikka - tiedot

Päivitetty - 5.10.20 Aisa

Kilpailupaikka - tiedot

  • Kenttään kilpailupaikka on tarkoitus laittaa kilpailupaikka siten kuin sen eri tulosteissa halutaan näkyvän, esimerkiksi "Ypäjä" tai "FIHS, Ypäjä". Jälkimmäistä tapaa kannattaa suosia etenkin silloin, kun halutaan lähettää/muodostaa lehdistötuloksia. Tiedotusvälineet kun yleensä haluavat tietää paikkakunnan. Älä kuitenkaan kirjoita tähän kenttään missään tapauksessa osoitetta.
  • Kilpailupaikan tiedot sen sijaan kirjataan kenttään kilpailupaikan osoite ja GPS koordinaatit. 
    • Kirjaa osoite siten, että suurin osa navigaattoreista tunnistaa sen.
    • Mikäli kilpailupaikalla on useampia vaihtoehtoisia osoitteita, kirjaa tähän se johon hevoskuljetukset ohjataan.
    • Anna tarvittaessa lisäksi GPS koordinaatit.
    • Mikäli lähiteillä on matalia/painorajoitettuja siltoja/teitä tai muita esteitä kuorma-autoille, kerro myös siitä.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us