Palautukset osallistumismaksuista

Päivitetty - 5.10.20 Aisa

Palautukset osallistumismaksuista

Sääntöote.

KS I

13. Kilpailumaksut

13.1. Kilpailumaksu

13.1.1. Kilpailumaksu muodostuu osallistumismaksusta, joka sisältää ilmoittautumis- ja lähtömaksun sekä muista järjestäjän perimistä, kilpailemiseen liittyvistä maksuista, jotka ovat esim. karsinamaksu, sähkömaksu ja SRL:lle maksettava luokkakohtainen kilpailutoimitusmaksu. Maksut tulee eritellä kilpailukutsussa. Mahdollinen eläinlääkäri- ja/tai turvallisuusmaksu tulee sisällyttää osallistumismaksuun. Ilmoittautumismaksun tulee olla pienempi tai saman suuruinen kuin lähtömaksu.

13.1.2. Osallistumismaksuun sisältyy vapaa sisäänpääsy kilpailuihin kilpailijalle, hevosenhoitajalle ja vähintään kahdelle hevosen kilpailurekisteriin merkitylle omistajalle.


13.2. Maksujen palautus

13.2.1. SRL:n perimää kilpailutoimitusmaksua ei palauteta.

13.2.2. Muut kilpailumaksut palautetaan, jos kilpailija tai hevosen ilmoittaja ennen ilmoittautumisajan päättymistä peruuttaa ilmoittautumisen.

13.2.3. Jos kilpailija viimeistään 24 tuntia ennen kilpailun alkua tai peruutuksille kutsussa varatussa muussa ajassa ilmoittaa kilpailujärjestäjälle peruuttavansa osallistumisensa ko. kilpailuun tai luokkaan, palautetaan kilpailun tai luokan lähtömaksu kokonaan tai puolet osallistumismaksusta sekä muut kilpailumaksut kokonaan. Etukäteen maksettuja ilmoittautumismaksuja, karsina- ja sähköpaikkavarausmaksuja ei palauteta.

13.2.4. Jos kilpailijan osallistuminen luokkaan tai kilpailuun peruuntuu kilpailunjärjestäjän kutsussa ilmoittaman, ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta tehdyn hevostarkastuksen perusteella, kilpailumaksuja ei palauteta.

13.2.5. Jos peruutusta ei tehdä ennen järjestäjän ilmoittamaa lähdön varmistusta tai peruuttamisaikaa, kilpailumaksuja ei palauteta.

13.2.6. Jos luokan arvosteluperuste tai suoritettava ohjelma muutetaan vahvistetusta kilpailukutsusta poikkeavaksi, voi TPJ asianosaisia kuultuaan päättää mahdollisista kilpailumaksujen palautuksista.
13.2.7. Mikäli kilpailunjärjestäjä peruu kilpailun tai kilpailuluokan minkä tahansa syyn perusteella, SRL laskuttaa ko. kilpailun tai luokan kilpailutoimitusmaksut järjestäjältä.

13.3. Kilpailijan maksamattomat maksut, palautukset ja palkintojen maksut

13.3.1. Kilpailijan tulee maksaa maksamattomat kilpailumaksut viiden (5) pankkipäivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Jos maksuja ei suoriteta annetussa määräajassa, SRL voi ryhtyä kurinpitotoimiin kilpailijaa kohtaan.
13.3.2. Palkintorahat ja muut palautettavat maksut maksetaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa kilpailujen päättymisestä. Jos maksuja ei suoriteta määräajassa, SRL voi ryhtyä kurinpitotoimiin kilpailunjärjestäjää kohtaan.

----------

Eli suomeksi sanottuna; 

  • jos peruutat ilmoittautumisajan päätyttyä, mutta ennen peruutusajan umpeutumista (yleensä 24h ennen kilpailun alkua, huom! ei luokan!) Saat takaisin lähtömaksun. Katso erityismääräyksistä ko kilpailujen peruutusajankohta, jos peruutusajankohtaa ei ole erityismääräyksissä käytettään KS I, määräystä. Peruutusajankohdan jälkeen tehdyistä peruutuksista ei palauteta mitään.

  • Jos kilpailun järjestäjä peruuttaa luokan, mistä tahansa syystä, palautetaan kaikki, myös kilpailutoimitusmaksu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us