Tulosten julkaisu Kipassa

  • Siirrä tulokset Equipesta Kipaan.
  • Avaa ko. kilpailu Kipassa
  • Valitse välilehti Tulokset
  • Klikkaa muokkaustila-painiketta

  • Avaa ja sulje luokka luokkapalkin nuolesta.
  • Avaa luokan otsikkotiedot, otsikkotietojen muokkaus-painikkeesta

  • Korjaa otsikkokenttien tiedot ja tallenna.

  • Korjaa tarvittaessa tulostietoja. Niihin pääset vihreästä muokkaus-painikkeesta.
  • Julkaise tulokset yksi kerrallaan tai koko luokkan tulokset kerralla. 
  • Toista kilpailun kaikille luokille.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us