Tulosten julkaisu KIPAssa

Päivitetty - 5.10.20 Aisa

Siirrä tulokset Equipesta KIPAan.

Avaa ko. kilpailu kipassa      

  • Valitse välilehti Tulokset
  • Klikkaa muokkaustila painiketta

  • Avaa ja sulje luokka - luokkapalkin nuolesta.
  • Avaa luokan otsikkotiedot, otsikkotietojen muokkauspainikkeesta

  • Korjaa otsikkokenttien tiedot ja tallenna.

  • Korjaa tarvittaessa tulostietoja. Niihin pääset vihreästä muokkaus painikkeesta.
  • Julkaise tulokset yksi kerrallaan editoinin kautta tai koko luokkan tulokset kerralla. 
  • Toista kilpailun kaikille luokille.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us