Ponimittaus

Päivitetty - 5.10.20 Aisa

Ponin mittaustuloksen lisääminen ponille

Hae kyseessä oleva poni ja siirry "Mittaustodistukset" välilehdelle.

Klikkaa Add application (lisää hakemus)

Täytä lomake huolella ja liitää myös kuva mittaustodistuksesta

Lopuksi klikkaa "lähetä"

Mikäli Ponisi on FEI mitattu -kirjoita se Huomautus kenttään.

Mittaus tarkastetaan SRL:n toimistossa ja mittaustulos hyväksytään.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us