Hevosten influenssarokotukset

Hevosten rokotukset päivittyvät Hippoksen Heppa-järjestelmästä Kipaan kerran vuorokaudessa. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on tiukentanut rokotuksien merkkaajien oikeuksia ja vain eläinlääkärit voivat lisätä rokotukset Heppaan. Ratsastaja/omistaja ei voi lisätä Kipaan rokotustietoja itse.

Eläinlääkäri tarkistaa hevosen rokotukset passista ja jos ne ovat kunnossa SRL:n sääntöjen mukaisesti, merkitään rokotuspäivämäärä Heppa-järjestelmään, josta tieto siirtyy Kipaan. Rokotus merkitään kommentilla ”rokotettu SRL:n sääntöjen mukaisesti”.


SRL:n rokotussäännöt (KS I liite)

1. Seura-, alue- ja kansalliset kilpailut

Rokotus Rokotusohjelma Oikeus osallistua kilpailuun
Perusrokote I Ensimmäinen perusrokote Ei oikeutta kilpailla
Perusrokote II Toinen perusrokote tulee antaa 21–92 vrk:n kuluessa ensimmäisestä perusrokotteesta Toisen perusrokotteen antamisesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk
Ensimmäinen tehoste Ensimmäinen tehoste tulee antaa 7 kk:n kuluessa toisesta perusrokotteesta Rokotteen antamisesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk
Tehoste Tehoste tulee antaa vuoden kuluessa edellisestä rokotteesta
Rokotteen antamisesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk

Kilpailusääntöjen yleisen osan mukaan kaikki hevoset, jotka osallistuvat seura-, alue- tai kansallisiin kilpailuihin, on rokotettava hevosinfluenssaa vastaan SRL:n ohjeiden mukaisesti.

Hevonen voi osallistua seura-, alue- tai kansallisiin kilpailuihin, kun molemmat perusrokotteet on annettu, edellyttäen, että toisesta perusrokotuksesta on kulunut vähintään 7 vrk. Viimeisestä rokotteesta tulee olla kulunut seitsemän päivää (7 vrk) kun hevonen saapuu kilpailupaikalle.

Hevoset, joiden molemmat perusrokotteet on annettu ennen 1.1.2009 ja tehosterokotteet sen jälkeen enintään vuoden välein, voivat osallistua seura-, alue- tai kansallisiin kilpailuihin.


2. Kansainväliset kilpailut

Jos hevonen ilmoitetaan kansainväliseen kilpailuun, ei viimeisestä rokotteesta saa olla kulunut enempää kuin 6 kk (+21 vrk).  Viimeisestä rokotteesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk kilpailupaikalle saavuttaessa.

Rokotus Rokotusohjelma Oikeus osallistua kilpailuun
Perusrokotteet Ensimmäinen perusrokote Ei oikeutta kilpailla
Toinen perusrokote tulee antaa 21–92 vrk:n kuluessa ensimmäisestä perusrokotteesta Toisen perusrokotteen antamisesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk
Ensimmäinen tehoste Ensimmäinen tehoste tulee antaa 7 kk:n kuluessa toisesta perusrokotteesta Rokotteen antamisesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk
Tehoste Tehoste tulee antaa vuoden kuluessa edellisestä rokotteesta Rokotteen antamisesta tulee olla kulunut vähintään 7 vrk ja enintään 6 kk (+21 vrk)

Hevoset, jotka ovat perus- ja tehosterokotettu ennen 1.1.2005, ja joiden tehosterokotteet on annettu sen jälkeen enintään vuoden välein ja joiden viimeisestä rokotuksesta on kulunut enintään 6 kk (+21 vrk) kilpailuun saavuttaessa, voivat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin.

FEI:n rokotusmääräykset http://inside.fei.org/fei/regulations/veterinary

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us