Kopioi kilpailu tai luokka

  • Avaa kilpailukutsu ja Toiminnot
  • Klikkaa Kopioi tapahtuma
  • Klikkaa Tallenna
  • Muista vaihtaa kilpailun nimi ja asettaa oikea päivämäärä

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us