Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely ohjeistus

Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely

22.05.2018 
Hyvä SRL:n jäsenseura ja kilpailujärjestäjä
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettava 25.5.2018 alkaen. Asetuksen peruslähtökohtana on yksityisyyden suoja. Yksityisyyden suoja pitää ottaa seuratoiminnassa vakavasti, kuten tähänkin asti.

Olemme koostaneet liiton nettisivuille tärkeää tietoa aiheesta: https://www.ratsastus.fi/srl/gdpr/

EU:n tietosuojauudistuksen (GDPR) myötä myös SRL ja sen jäsenseurat sekä kilpailujärjestäjät ovat velvollisia tekemään uudistuksia tietosuojan osalta. Kilpailutulosten ja ranking- sekä valiomerkkipisteiden osalta se tarkoittaa, että seuroilla ja SRL:lla on oltava kilpailijoille selvästi nähtävissä liitteen mukainen ilmoitus siitä, että osallistuminen kilpailuun muodostaa sopimuksen ratsastajan ja seuran/kilpailujärjestäjän välille. SRL lisää ilmoituksen Kipaan.

(GDPR vaatii myös muita toimenpiteitä, mutta tässä viestissä käsitellään vain seurojen ja kilpailujärjestäjien kilpailuselosteasiaa)

Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely -tekstipohja löytyy kilpailun erityismääräysten kohdasta 13. Täytä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot. Huomioikaa tämä, mikäli järjestätte myös kilpailuharjoituksia.

TÄTÄ TÄYTETTYÄ DOKUMENTTIA EI TARVITSE LÄHETTÄÄ SRL:lle.

Uusi laki astuu voimaan 25.5.2018.

Tämä toimenpide on välttämätön, jotta noudatamme lakia.
Ystävällisin terveisin
Fred Sundwall
pääsihteeri
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us