Tietosuojaseloste

TietosuojaselosteTässä malli kilpailun järjestäjän tietosuojaselosteesta. Korvaa hakasulkeissa olevat tiedot seurasi tiedoilla. Tämä tietosuojaseloste
on myös erityismääräysten kohta nro 14, esitäytettynä.


[KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA] kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon, joka on katto-organisaatio ja lajiliitto Suomessa.
[KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA] järjestää kilpailuja. Kilpailujen järjestämistä sekä tulosten tuottamista ja julkaisua
varten [KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA] kerää henkilötietoja.

[KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA] henkilötietojen käsittelystä vastaa: [NN], [YHTEYSTIEDOT]

Ratsastuskilpailu on maksullinen palvelu ja osallistuminen muodostaa sopimuksen osallistujan ja [KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA] välillä. [KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA] kerää osallistujista henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. [KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA]
käsittelee näitä tietoja kilpailutapahtumien pohjalta ja tuottaa näiden perusteella kilpailutulokset. Kilpailutulokset julkaistaan. Kilpailussa menestyneet
voivat saada erilaisia ranking- ja valiomerkkipisteitä. [KILPAILUJÄRJESTÄJÄ/JÄSENSEURA] toimittaa listan ratsastajista ja heidän saamistaan
pisteistä. Nämä tiedot lisätään SRL:n rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteriin.

Näistä rekisteristä lasketaan useita erilaisia tunnuslukuja; rekisteri ja siitä lasketut tunnusluvut julkaistaan useita kertoja vuodessa.
Sekä kilpailutulokset että rankingpiste- ja valiomerkkipisterekisteri ja sen perusteella lasketut tunnusluvut voidaan julkaista missä tahansa
mediassa mm. paikallislehdet, valtakunnalliset lehdet, Hippos-lehti, seurojen ja alueiden www-kotisivut ja SRL:n www-kotisivut.

Kilpailua varten osallistujista kerätään nimi, jäsenseura sekä jäsennumero. Kilpailutuloksia varten osallistujatietoihin voidaan liittää tietoja
kilpailutapahtumista kilpailuluokkien tulokset, sijoitus kilpailussa, saavutetut rankingpisteet.
Kilpailutulokset ja ranking- sekä valiomerkkipisterekisteri dokumentoivat SRL:n kilpailuhistoriaa. Tietoja ei koskaan poisteta.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet kilpailuun liittyvien henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole ilmoittautunut eikä osallistunut kilpailuun.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.


Lisätietoja

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us