Luokan vaihto

Päivitetty - 5.10.20 Aisa

Luokan muutos

  • Luokan muutoksen yhteydessä Equipe APPissa tulee käyttää toiminnetta ”Luokan vaihto”, jolloin tiedot myös siirtyvät oikein Kipaan. Jos käytetään toiminteita poisto ja lisäys siirtyvät tiedot ”väärin” Kipaan ja ne täytyy käsin korjata tilaan muutettu.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us