Vikellyksen ilmoittautuminen

Vikellyksen ilmoittautumisessa käsitellään usean ihmisen tietoja. Ensimmäinen urheilija on ilmoittaja ja vastuussa ilmoittautumisesta. Maksu siirtyy hänen ostoskoriinsa.

Ilmoittajalla tulee olla jokaisen henkilön valtuutus tehdä ilmoittautuminen heidän puolestaan. Mikäli valtuutukset eivät ole kunnossa, ilmoittautuminen päättyy virheeseen klikattaessa jatka-painiketta.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us