Näin tilaat verokortin OmaVerosta rahapalkintoja varten

Vero-ohjekilpailijalle


Työkorvauksenja urheilijan verokortti

Työverokorttitai urheilijan verokortti vaaditaan kilpailujen rahapalkintojen maksamistavarten. Voit arvioida palkintotulot sekä kirjata kulut etukäteen. Saatuasityöverokortin / urheilijan verokortin, lataa se ilmoittautumislomakkeenyhteydessä tai oman profiilin Yhteystiedot-välilehdellä > Lisää henkilö.Täytä kaikki tiedot ja lataa verokortti. Verokortti ladataan vuosittain.

Mikälipalkinnon saaja on yritys, valitse palkinnon saajaksi yritys. Yrityksellä tuleeolla y-tunnus.

KirjauduOmaVeroon verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valitse Omatveroasiattai alaikäisen huoltajana ollessasi Asioi toisenhenkilön puolesta.

Valitse Omat verolajit > Valitse oikean vuoden kohdalta Verokortitja ennakkovero.

Valitse painike Tilaa uusi verokortti.

Tarkista mille vuodelle haet verokorttia.

Valitse koko hakemus

Hakemuksessa on 6 vaihetta. Täytä uudettai muuttuneet tiedot hakemuksen eri vaiheissa:

1.      Perustiedot – tarkista, että tiedot ovatoikein.

2.      Esitäytetyt tulot ja vähennykset – voitmuuttaa tässä vaiheessa niitä tietoja, joiden perusteella nykyinen verokorttision laskettu.

3.    Muut tulot – voit ilmoittaa tässä vaiheessa työkorvauksen tai urheilijan palkkiot.

Saan työkorvausta – en kuulu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Siirry vaiheeseen Muut tulot.

• Vieritä sivua, kunnes tulet kohtaan Käyttö- ja työkorvaukset.

• Valitse Kyllä kohdassa Työkorvaukset, kun et ole ennakkoperintärekisterissä etkä alv-velvollinen.

• Merkitse arvio koko vuoden työkorvauksista, tieto jo maksetuista työkorvauksista sekä niiden ennakonpidätyksistä.

• Jos sinulla on YEL-vakuutus: Vieritä kohtaan Yritystulot ja yrittäjän työtulot. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-työtulot, niin pääset ilmoittamaan tiedot.

Tai vaihtoehtoisesti Urheilijan palkkiot


4.      Muut vähennykset – voitilmoittaa tässä vaiheessa esimerkiksi kilpailukulujen korvauksia.

Jos sinulla on työkorvaukseen / urheilijan palkkioon kohdistuvia kuluja, siirry vaiheeseen Muut vähennykset.

• Valitse Kyllä kohdassa Tulonhankkimismenot.

• Valitse kohdassa Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot painike Avaa erittely.

• Ilmoita kulut kentässä Muiden työtulojen tulonhankkimismenot.

• Jos sinulla on YEL-vakuutus: Vieritä kohtaan Muut vähennykset. Valitse Kyllä kohdassa YEL- tai MYEL-maksut tai muut pakolliset eläkevakuutusmaksut, niin pääset ilmoittamaan tiedot.

Tässä voit huomioida muut tulonhankkimismenot (vähennykset),joita ei makseta Kipan kautta. Kipa huomioi luokkamaksut sekä Kipan kauttamaksettavat mahdolliset karsina- ja sähköpaikkakulut.

Muut tulonhankkimismenot voivat olla mm. matka- ja majoituskulutsekä karsinat, tms., joita ei makseta Kipan kautta.


5.      Toimitustapa – valitse verokortinvoimassaoloaika ja toimitustapa.

Voit tulostaa OmaVerosta pdf-tiedostona.


6.      Esikatsele ja lähetä – tarkistayhteenvedosta, että tiedot ovat oikein ja lähetä hakemus.

Valitse toimitustapa ja lähetä hakemus

Kun olet ilmoittanut tiedot, siirry vaiheeseen Toimitustapa.

o Ilmoita, mistä päivästä lähtien uusi verokorttisi on voimassa.

o Valitse, haluatko verokortin

  • vain sähköisenä OmaVeroon
  • Omaveroon ja paperisena postitse kotiin
  • OmaVeroon ja suoraan maksajalle.

Jos valitset viimeisen kohdan, pääset sen jälkeen täyttämään maksajan osoitetiedot.


Siirry vaiheeseen Esikatsele ja lähetä.

• Tarkista, että tiedot ovat oikein. Pääset korjaamaan tietoja, kun valitset linkin Muokkaa tai Edellinen.

• Jos haluat jatkaa täyttämistä myöhemmin, valitse painike Tallenna keskeneräisenä. Tiedot säilyvät tallennettuina 1 kuukauden. Verohallinto ei käsittele tietoja, ennen kuin olet lähettänyt ne.

• Kun kaikki tiedot ovat oikein, valitse painike Lähetä. Sen jälkeen saat kuittauksen, että hakemuksesi on vastaanotettu.

Uusi verokortti toimitetaan valitsemallesi vastaanottajalle. Löydät kopion verokortista aina myös OmaVerosta.


*********************************

KIPA

Lataa työkorvauksen / urheilijan verokortti kilpailijan omassaprofiilissa välilehdellä Yhteystiedot. Mikäli työkorvauksen tai urheilijan verokorttia ei ole aikaisemmin ladattu, paina Lisää henkilö. Täytä tiedot ja liitä lomakkeen lopussa verokortti.

Työkorvauksen tai urheilijan verokortti tulee ladata Kipaan viimeistään 5 vrk ennen kilpailun alkua. SRL tarkistaa verokortin normaalin työajan puitteissa. Mikäli työkorvauksenverokortti puuttuu, on veroprosentti 60. Mikäli urheilija on ladannut väärän verokortin, kuten palkansaajan verokortin, se hylätään ja veroprosentti on 60, kunnes oikea verokortti on ladattuna urheilijan profiiliin.


Lisätietoja:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/urheilijan-verotus/#valitse

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48990/urheilusta-saatujen-tulojen-verotus3/


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us