Pitopaikkatunnus karsinaa varatessa

Kun varaat karsinan/tilapäismajoituksen hevoselle Kipan kautta, lisää tallin pitopaikkatunnus josta hevonen lähtee sekä pitopaikkatunnus, jonne hevonen menee kilpailun jälkeen. Pitopaikkatunnus perustuu lakiin eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021), joka on astunut voimaan 1.1.2022.

Selvitä kotitallisi pitopaikkatunnus hyvissä ajoin ennen kilpailuun ilmoittautumista. Tunnuksen lisääminen tulee pakolliseksi kuun lopussa.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us