Ponien ja hevosten lähtöjärjestys

Luodessasi kutsuun luokan muista valita osallistuvat kategoriat, mikäli tarvitset lähtölistan kategorioittain (lähinnä esteet). Mikäli kategorioita ei ole valittu, ei ilmoittajalla ole mahdollisuutta valita kategoriaa ilmoittautuessaan. Ilmoittajan kategoriailmoitus on luokkakohtainen.

  • Esim. mikäli pieni poni ei ole valittuna, ei ilmoittajalle tule luokan kohdalla valintaa pieni poni, vaan ainoastaan valinnat iso poni ja hevonen.

  • Mikäli yhtään kategoriaa ei ole valittu, menevät kaikki ilmoittautumiset yhteen kategoriaan - oletuksena on hevonen. Tällöin Equipe App arpoo koko lähtölistan sekaisin, eikä pikkuponit/isot ponit/hevoset omina ryhminään.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us