Hevosta ei löydy Kipasta

Lähtökohtaisesti kaikkien Suomeen rekisteröityjen hevosten tiedot siirtyvät automaattisesti Suomen Hippoksen hevosrekisteristä Kipaan.

Poikkeuksena ovat kuitenkin:

  • Suomenhevoset 
  • Lämminveriravurit
  • Hevosrodut, joilla Suomessa oma hevosrekisteri (Irish Cob -hevoset ja Eestin raskaat vetohevoset)

Suomenhevoset ja lämminveriravurit aktivoidaan Kipaan manuaalisesti Hippoksen Heppa-rekisterin kautta. Voit tehdä pyynnön aktivoinnista Kipan Kysy apua -napin kautta ilmoittamalla hevosen nimen ja rekisterinumeron. 

Tietojen siirrossa Hepasta Kipaan menee noin vuorokausi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us