KIPA aikataulutus tiedosiirroille eri järjestelmien välillä

Päivitetty - 5.10.20 Aisa

KIPAn aikataulutus tiedosiirroille

  • 00:00 Päivitetään kisojen statukset
  • 03:00 Poistetaan maksamatta jääneet ilmoittautumiset kilpailuista, joiden ilmoittautumisaika on päättynyt.
  • 07:00 Lähetetään tiedot tulorekisteriin
  • 07:30 Haetaan tulorekisterin palaute
  • 08:00 Haetaan tiedot SENSESTÄ
  • 13:00 Haetaan tiedot SENSESTÄ
  • 18:00 Haetaan tiedot SENSESTÄ
  • 20:30 Haetaan tiedot HEPPAsta
  • 22:00 Haetaan tiedot SENSESTÄ
  • 10 min välein – käsitellään maksut ja merkitään vanhenneiksi keskeytetyt maksutapahtumat.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us